Brauciet pie mums, lai apskatītu aktuālo piedāvājumu, zvaniet, ja ir jautājumi! Dzirkaļi-Z ir iespēja pasūtīt pieminekli Rēzeknē.

Ražošanas bāze:             Mūsu rekvizīti:
Meža ielā 37, Rēzekne
Mob. tālr.:+371-29105541
E-pasts: info@dzirkali-z.lv
SIA “Dzirkaļi-Z”,Reģ. nr.: 42403011349
Liepu 28, Rēzekne, LV-4603
A/S “Swedbank”: LV09HABA0001408057785